Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Japanese Japanese | English English | Chinese Chinese

BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, ĐIỀU KIỆN HƯỞNG VÀ MỨC HƯỞNG

26/05/2014 | By | 19,966 Comments

QUYỀN LỢI HƯỞNG – MỨC HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

1/ Điều kiện hưởng:

Đã đóng BHTN đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐ làm việc theo đúng quy định của pháp luật ; và
– Đã đăng ký thất nghiệp với Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở LĐTB&XH.
(Trong thời hạn 03 tháng kể từ khi mất việc làm hoặc chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐ làm việc, nếu đăng ký chậm sau thời gian trên sẽ không được giải quyết quyền lợi về BHTN); và nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (phải hoàn thành trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi đăng ký thất nghiệp).
Trường hợp người lao động đăng ký thất nghiệp quá thời hạn 03 tháng nhưng nhiều nhất không quá 07 ngày tính theo ngày dương lịch kể từ ngày hết hạn đăng ký thất nghiệp sẽ được xem xét giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu thuộc các trường hợp sau:
   + Ốm đau, thai sản có giấy xác nhận của Bệnh viện cấp huyện hoặc cấp tương đương trở lên;
   + Bị tai nạn có giấy xác nhận của Bệnh viện cấp huyện hoặc cấp tương đương trở lên hoặc xác nhận của cảnh sát giao thông đối với trường hợp bị tai nạn giao thông;
   + Do thiên tai, dịch họa có xác nhận của Chũ tịch UBND xã, phường, thị trấn theo đơn đề nghị của người lao động.
– Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp, ngày thứ nhất trong 15 ngày nêu trên là ngày ngay sau ngày người lao động đăng ký thất nghiệp, tính theo ngày làm việc.
*Lưu ý: Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hàng tháng người thất nghiệp phải đến thông báo với trung tâm giới thiệu việc làm về việc tìm kiếm việc làm. NLĐ đủ điều kiện hưởng các chế độ BHTN tính từ ngày thứ 16 – kể từ ngày đăng ký thất nghiệp. .
2/ Quyền lợi được hưởng:
a/ Mức trợ cấp thất nghiệp:
60% mức bình quân tiền lương, tiền công của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.
b/ Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp:
– 3 tháng nếu đóng BHTN đủ 12 tháng đến dưới 36 tháng;
– 6 tháng nếu đóng BHTN đủ 36 tháng đến dưới 72 tháng;
– 9 tháng nếu đóng BHTN đủ 72 tháng đến dưới 144 tháng;
– 12 tháng nếu đóng BHTN đủ 144 tháng trở lên;
c/ Quyền lợi khác:
– Được hỗ trợ chi phí học nghề thời gian tối đa không quá 6   tháng. Mức hỗ trợ học nghề tùy theo mức chi phí học nghề của từng nghề và thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp người lao động có nhu cầu học nghề với mức chi phí cao hơn mức hỗ trợ chi phí học nghề theo quy định thì phần vượt quá mức chi phí này do người lao động chi trả.
– Được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí;
– Được hưởng chế độ BHYT trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp.
d/ Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp:
– Bị tạm giam;
– Không thông báo về  việc tìm kiếm việc làm hàng tháng với Trung tâm giới thiệu việc làm.
e/ Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp:
– Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp;
– Có việc làm (được nhận trợ cấp 1 lần cho số tháng còn lại) thuộc các trường hợp sau:
   + Đã giao kết HĐLĐ, HĐ làm việc (kể cả thời gian thử việc có hưởng lương) từ đủ 3 tháng trở lên. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày HĐLĐ hoặc HĐ làm việc có hiệu lực theo quy định của pháp luật;
   + Có quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết HĐLĐ hoặc HĐ làm việc. Ngày có việc làm trong trường hợp này được xác định là ngày bắt đầu làm việc của người đó ghi trong HĐ tuyển dụng;
   + Chủ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ quan có thẩm quyền cấp:
   Đối với ngành nghề kinh doanh không điều kiện: ngày có việc làm đối với chủ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là ngày ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
   Đối với ngành nghề chỉ kinh doanh các nhành nghề có điều kiện: ngày có việc làm đối với chủ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là ngày đáp ứng đủ các điều kiện để họat động kinh doanh.
– Thực hiện nghĩa vụ quân sự . Ngày mà người lao động được xác định thực hiện nghĩa vụ quân sự là ngày người lao động nhập ngũ (được nhận trợ cấp 1 lần cho số tháng còn lại);
-Được hưởng lương hưu hàng tháng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Ngày mà người lao động được xác định nghỉ hưu là ngày bắt đầu tính hưởng lương hưu được ghi trong Quyết định hưởng lương hưu hàng tháng.
– Sau 2 lần từ chối nhận việc làm do Trung tâm Giới thiệu việc làm mà không có lý do chính đáng, được xác định như sau:
   +Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp từ chối nhận việc làm mà việc làm đó người lao động đã được đào tạo;
   + Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp từ chối những việc làm mà người lao động đó đã từng thực hiện;
   + Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp là lao động phổ thông từ chối những việc làm chỉ cần lao động phổ thông thực hiện.
– Không thông báo về việc tìm kiếm việc làm 3 tháng liên tục với Trung tâm Giới thiệu việc làm;
– Ra nước ngoài định cư. Ngày mà người lao động được xác định ra nước ngòai định cư là ngày xóa đăng ký thường trú của người lao động theo quy định của pháp luật về cư trú.
– Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh (kể cả trường hợp đi cai nghiện tại các Trung tâm cai nghiện) hoặc chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo. Ngày mà người lao động được xác định chấp hành Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính là ngày bắt đầu thực hiện biện pháp xử lý hành chính được ghi trong quyết định.
– Chết;
Lưu ý: Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tất cả các trường hợp nêu trên vào những ngày của tháng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp của cả tháng đó.
3. Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp gồm:
a/ Đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo mẫu số 3 (ban hành kèm theo Thông tư 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2013).
b/ Bản sao HĐLĐ hoặc HĐ làm việc đã hết hạn hoặc thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐ làm việc hoặc quyết định thôi việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐ làm việc theo đúng quy định pháp luật.
Đồng thời, người lao động phải xuất trình sổ BHXH có xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội về việc đóng BHTN hoặc bản xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội về việc đóng BHTN.
Người lao động phải trực tiếp nộp đầy đủ hồ sơ hưởng thất nghiệp trong thời hạn 15 ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày đăng ký thất nghiệp (ngày thứ nhất trong thời hạn 15 ngày là ngày làm việc ngay sau ngày người lao động đăng ký thất nghiệp).
4. Thời hạn giải quyết hưởng BHTN:
Trong thời hạn 20 ngày tính theo ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hưởng BHTN của người lao động theo quy định.
Ngoài ra, từ ngày 16/11/2013, quốc hội ban hành luật việc làm số 38/2013/QH13 có quy định mước lương bình quân tối đa hưởng trợ cấp thất nghiệp theo sau: 
1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Comments

 1. An impressive share! I have just forwarded this onto a coworker who has been conducting a little research on this. And he actually ordered me dinner simply because I stumbled upon it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to discuss this topic here on your site.

 2. Everyone loves it when individuals come together and share ideas. Great website, stick with it!

 3. Everything is very open with a really clear clarification of the challenges. It was definitely informative. Your site is useful. Thank you for sharing!

 4. Howdy! This article couldn’t be written any better! Going through this post reminds me of my previous roommate! He always kept preaching about this. I am going to forward this information to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

 5. I would like to thank you for the efforts you have put in penning this blog. I really hope to view the same high-grade content from you later on as well. In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my own, personal blog now 😉

 6. That is a good tip particularly to those new to the blogosphere. Short but very accurate info… Thanks for sharing this one. A must read article!

 7. I love it whenever people come together and share opinions. Great blog, continue the good work!

 8. Great article. I’m facing a few of these issues as well..

 9. Good article! We will be linking to this great article on our website. Keep up the good writing.

 10. Nice post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon everyday. It will always be helpful to read through articles from other writers and practice something from their web sites.

 11. Hi, I do think this is an excellent web site. I stumbledupon it 😉 I am going to return once again since i have book marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide other people.

 12. Everything is very open with a very clear description of the issues. It was truly informative. Your site is extremely helpful. Thank you for sharing!

 13. I have to thank you for the efforts you’ve put in writing this site. I’m hoping to view the same high-grade blog posts by you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my own blog now 😉

 14. Having read this I believed it was rather informative. I appreciate you taking the time and energy to put this short article together. I once again find myself personally spending a significant amount of time both reading and posting comments. But so what, it was still worthwhile!

Submit a Comment