Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Japanese Japanese | English English | Chinese Chinese

NỘI DUNG MỚI VỀ QUẢN LÝ HOÁ ĐƠN ,CÓ HIỆU LỰC TỪ 1/6/2014

30/05/2014 | By | 21,304 Comments

Ngày 20/05/2014, Tổng Cục Thuế đã ban hành Công văn 1839/TCT-CS giới thiệu những nội dung mới về quản lý hóa đơn tại Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Điển hình như:

Loại hóa đơn: chính thức thông báo không còn quy định về hóa đơn xuất khẩu.

Do đó, khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, doanh nghiệp (DN) sẽ sử dụng hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng tùy theo phương pháp kê khai GTGT đang áp dụng

Đồng thời quy định về hướng xử lý những hóa đơn xuất khẩu còn tồn tại DN.

Tạo hóa đơn tự in:

Sửa đổi mức vốn điều lệ đối với DN được tự in hóa đơn từ mức vốn điều lệ 1 tỷ đồng thành 15 tỷ đồng trở lên.

Tạo hóa đơn đặt in:

Bổ sung quy định trước khi đặt in hóa đơn lần đầu, DN phải gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in.

Phát hành hóa đơn:

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng và việc chấp hành quy định về quản lý, sử dụng hóa đơn của DN, cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác định số lượng hóa đơn được thông báo phát hành để sử dụng từ 3 tháng đến 6 tháng tại Thông báo phát hành hóa đơn của DN

Lập hóa đơn:

–          Hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo.

–          Chính thức quy định về việc cho phép viết tắt các từ thông dụng trên hóa đơn.

–          Đối với hóa đơn cho hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, trên hóa đơn không nhất thiết phải có chữ ký của người mua nước ngoài.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:

Đối với doanh nghiệp mới thành lập: nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

Tham khảo : CV 1839_TCT-CS_Nhung diem moi trong TT39-2014 ve hoa don