Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Japanese Japanese | English English | Chinese Chinese
  • AJINOMOTO BIEN HOA
  • Dự án AJINOMOTO

    Dự án AJINOMOTO

  • MHH Aji
  • Đồng hồ Gas
  • Dan gop
  • SAPPORO
  • Hinh nhan vien

SẢN PHẨM

NG-LPG box
NG box
LPG box

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ
Niro Utsumi

Liên quan đến vấn đề môi trường toàn cầu, Công ty chúng tôi với sức mạnh vững vàng sẽ tiếp tục đóng góp cho tầm quan trọng của ngành năng lượng trong tương lại.

Kể từ khi thành lập năm 1953 cho đến nay, công ty chúng tôi luôn hướng đến một triết lý kinh doanh “ thiết lập lịch sử chủ nghĩa chất lượng cao và văn hoá công nghiệp mạnh mẽ có thể ứng phó với bất kỳ sự thay đổi nào của môi trường nhằm cống hiến cho xã hội”.

Xây dựng một trái đất với cuộc sống tốt đẹp thông qua năng lượng.

>>> Xem chi tiết