Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Japanese Japanese | English English | Chinese Chinese

Model: C – 20 – 1

C-10A-1-J

Model C-20-1
Loại van Van điều áp đơn cấp
Inlet pressure  0.07 ~ 1.56 MPa
Outlet pressure  2.3 ~ 3.3 kPa
Capacity  20 Kg/h
Price
 Inlet connection  JIS20K 15A Flange
Outlet connection  Rc1 union
Download catalogue

Áp suất đầu ra của sản phẩm là 2.8Kpa ±0.5Kpa, đồng thời có thể điều chỉnh tăng lên đến 20kPa nhờ thiết bị hỗ trợ.