Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Japanese Japanese | English English | Chinese Chinese

Model: C – 10A – 1

C-10A-1-J

Model C-10A-1
Loại van Van điều áp đơn cấp
Inlet pressure  0.07~1.56Mpa
Outlet pressure  2.3~3.3Kpa
Capacity  10 Kg/h
Price
Inlet connection  Rc1/2
 Outlet connection  Rc3/4 union
Tải về cataloge Van điều áp cấp 1 C – 10A – 1