Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Japanese Japanese | English English | Chinese Chinese

Thông báo

26 May

By

No Comments

Protected: NỘI QUY LAO ĐỘNG CÔNG TY ITOKOKI

26/05/2014 | By | No Comments

This content is password protected. To view it please enter your password below:

26 May

By

No Comments

Protected: THÔNG TIN NHÂN VIÊN CÔNG TY (CMT, SO TK, MST TNCN , DTDD..)

26/05/2014 | By | No Comments

This content is password protected. To view it please enter your password below:

BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, ĐIỀU KIỆN HƯỞNG VÀ MỨC HƯỞNG

26/05/2014 | By | 16,900 Comments

QUYỀN LỢI HƯỞNG – MỨC HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

1/ Điều kiện hưởng:

Đã đóng BHTN đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐ làm việc theo đúng quy định của pháp luật ; và
– Đã đăng ký thất nghiệp với Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở LĐTB&XH.
(Trong thời hạn 03 tháng kể từ khi mất việc làm hoặc chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐ làm việc, nếu đăng ký chậm sau thời gian trên sẽ không được giải quyết quyền lợi về BHTN); và nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (phải hoàn thành trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi đăng ký thất nghiệp).

MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TỪ NĂM 2007-2014

26/05/2014 | By | 17,097 Comments

ĐỐI TƯỢNG ĐÓNG – TỶ LỆ – MỨC ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN 

I – ĐỐI TƯỢNG ĐÓNG

1. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

2. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ), hợp đồng làm việc (HĐLV) có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên hoặc HĐLĐ, HĐLV không xác định thời hạn theo quy định của pháp luật về lao động kể cả người lao động, xã viên, cán bộ quản lý làm việc và hưởng tiền công theo HĐLĐ từ đủ 3 tháng trở lên trong các hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật hợp tác xã.

Read More

CÁCH TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TỪ TIỀN LƯƠNG NĂM 2014

26/05/2014 | By | 16,933 Comments

Thuế TNCN 2014 sẽ được tính theo công thức chung như sau:

Thuế TNCN = (Thu nhập – 9 triệu – (3,6 triệu * số người phụ thuộc)) * Thuế suất (theo biểu thuế luỹ tiến)

Hoặc Thuế TNCN = Thu nhập tính thuế * Thuế suất (theo biểu thuế luỹ tiến)

Trong đó :

1. Tổng Lương (thu nhập ) = Lương cơ bản + Lương trách nhiệm (Nếu có) + Phụ cấp

2. Các khoản giảm trừ = Mức thu nhập bản thân (9 triệu) + Số người phụ thuộc*3,6 triệu + Bảo hiểm bắt buộc (9.5%)

3. Thu nhập tính thuế = Tổng Lương – Các khoản giảm trừ

Read More